Magyar - English - France

Üdvözlöm Önt! A nevem Bágyi Zsuzsanna, magyar vagyok, szekszárdi.

A szemetet nem engedem magamhoz, semmilyen szinten. Büszke vagyok a hazámra, és nemzetem olyan tagjaira, akik teszik a dolgukat, tudásuk legjavával. Az idős emberekben látom és tisztelem a saját szüleimet. Minden fiatalban és kisgyermekben a sajátjaimat óvom. A tisztán látó, élő férfinak naponta kérek erőt az imámban. Bennem a nő, az anya, a „fényt őrző”, ami a legszentebb hivatásunk. Ha ez öntörvényűség, akkor az vagyok!

Nem festhetek emberhez méltót, ha nem izzok belül. S ezt az izzást elindíthatja egy emberi gesztus, egy vers, egy dallam, egy látvány élmény, a belső kín, fájdalom, öröm, beszélgetések. Nyitottan és befogadóan tudok csak tanulni mindenből és mindenkitől. Véleményem és gondolataim vannak, arról az emberi és tárgyi világról, amiben én is élek. Vigyázom és tisztelem a gyökereimet, megpróbálok jól látni és igazul gondolkodni. Hiszek az emberséges emberben és ezt sem ideológiák, sem múló divatok nem írhatják felül!

Voltam balett növendék, manöken, dolgozó nő. Lettem feleség, anya. Tanultam kiadvány-szerkesztést, újságírást. Arculattervezőként diplomáztam. Üzletasszonyként ruhát terveztem, egy modell csapattal személyre szabott stílusos öltözködést tanítottam.

Egy másik élet. Németországban festészetet, művészettörténetet tanultam. Tanulok ma is szüntelenül. Legelőbb embernek lenni! Csak azután minden mást. Például filozófiát, esztétikát. Ma már csak festéssel foglalkozom nappal, este írok. Erős és mély kapcsolatokban élek. Míg bírom fizikai és lelki erővel, megpróbálok egy bölcs gondolatot beteljesíteni, mi szerint „ annál teljesebb az ember, minél inkább szétosztja magát szüntelen”.

A teljesség igénye nélkül...

Modell a Pécsi Nemzeti Színházban
A stílusos öltözködést tanító csapatom
Megszerkesztettem és illusztráltam Iker Katalin költő verseskötetét.
Az "Illatok, dallamok, fények" című képemmel 2. díjat kaptam egy amerikai parfümcég reklámpályázatán.
(2005. - a kép elkelt)
Mecséren megtisztelte a kiállításom megnyitóját több, mint 250 érdeklődő mellett Áder János, az Országgyűlés alelnöke, a szlovák nagykövet, - aki megvásárolta a Kiáltó című képem első változatát- és a török katonai attasé. (2008.)
Darvas Ferenc költő-író felkérésére rajzokat készítettem a "Szaltó mortále" című könyvéhez. (megjelent 2009-ben)

Országos gyermekrajzpályázatot zsűrizek Kovács Ferenc és Jakab Géza művésztanárokkal. (2009.)

Az árvízkárosultak javára felajánlott képem elkelt. Így én is segíteni tudtam. (2010.)
A decsi katolikus templomnak ajándékoztam a Megváltás című képemet. (2010.)

Bezons-i festőművészek meghívására 6 napot töltöttünk Párizsban és Bezons-ban nyolc alkotótársammal. Felejthetetlen élménnyel gazdagodtam. Az ott készült munkákból kiállítást rendeztünk. (2011.)

Az itt készült munkáim:

 

Az Észak-Kelet Kárpátok Rotary Szövetség szervezte a 10 napos Tisza-túrát, melyre én is meghívást kaptam. (2011.)

 

 

Fejenként négy képpel "fizettünk" az ellátásért és a nagyszerű programokért. (2011.)
Nagy megtiszteltetésként éltem meg, hogy kiállíthattam Mözsi Szabó István festőművésszel. (2011.)
A szedresi Lovas Udvarház kastélya fogadótermének falára elkészítettük a "Négy évszak allegóriája" című seccot, Hozmecz Tímeával. A falkép témája és képei megfogalmazása a saját munkám. (2012.)
2013-ban további lehetőséget kaptunk a szedresi kastély faliképekkel való díszítésére (secco). Az év a képek tervezésével és egy részük felfestésével telt.

 

Magyar - English - France

English:

Welcome! I am Zsuzsanna Bágyi, Hungarian, Szekszárd.
I do not let the garbage to myself, on an any kind of level. I am proud of my homeland, and with the good of knowing them to my nation's members who make their thing. I see it in the aged people_nation and I respect my own parents. In all young persons and an infant the my I protect it. I ask strength daily in my prayer for the living man seeing purely. The woman, the mother, our profession preserving the light, which is the holiest one, are my Benn. I am it if this is autonomy!

I may not paint worthy one to a man, if do not glow from within. And a human gesture, a poem, a melody may start this incandescence, a sight experience, the inner torment, pain, joy, talks. I can learn from everything and from everybody openly and recipiently only. I and I have an opinion and thoughts, from the human and objective world in which I live. I guard it and I respect my roots, I try to have good eyesight and to think true. I believe in the humane man and this ideologies, neither fugitive fashions may not overwrite it!

I was ballet a pupil, a mannequin, an employee grow. I was a wife, a mother. I learned publication editing, journalism. I graduated as a face designer. I planned dresses as a businesswoman, a model cut stylish dressing to fit person with a team I was a teacher. An other one is a life. I learned painting, art history in Germany. I study today incessantly. In the first place for a man to be! Only afterwards everything else. For example philosophy, aesthetics. I deal with painting only in daytime already today, I write in the evening. I live in strong and deep contacts. While I endure it physical and with spiritual power, I try to fulfil a wise thought, according to what " it more full the man, at what shares himself out ceaselessly rather".

I have etalon, but it all man like that, " who a word does not stupefy, light does not dazzle. Neither rank, neither treasure does not bribe, ! (Quotation Heltai J. Szabadság title his poem.)

I am artistic and literary associations' member. Annually once, you are two times exhibit independently, and repeatedly in groups. I have my works judged occasionally. I claimed it and exhibit beyond the sea and in Europe, but the domestic introductions the most important ones. (in exhibition halls, in cultural centres, galleries)

I believe the same one as a painter and an author: I can see, lounges, feel, - i'm thinking, and you stand down if he is needed. For the man, for the man! For the man who I respect- came from anywhere-, because he is thinking, with a warmth heart and clean hand.

Magyar - English - France

France:

J'approuve! Mon nom je suis Zsuzsanna Bágyi, Hongrois, Szekszárd.

Je ne laisse pas les ordures à moi, sur une n'importe quelle sorte de niveau. Je suis fier de ma patrie et avec le bien de connaissance d'eux aux membres de ma nation qui font leur chose. Je le vois dans l'âgé people_nation et je respecte mes propres parents. Dans toutes les jeunes personnes et un bébé le sajátomat je le protège. Je demande à la force tous les jours dans ma prière pour l'homme vivant voyant purement. La femme, la mère, notre profession préservant la lumière, qui est la plus sainte, est mon Benn. Je suis cela si c'est l'autonomie!

Je peux ne pas peindre noble un à un homme, si ne rougeoient pas de l'intérieur. Et un geste humain, un poème, une mélodie peut commencer cette incandescence, une expérience de vue, le tourment intérieur, douleur, joie, pourparlers. Je peux apprendre de tout et de tout le monde ouvertement et recipiently seulement. Moi et moi avons une opinion et des pensées, du monde humain et objectif dans lequel je vis. Je le garde et je respecte mes racines, j'essaie d'avoir la bonne vue et penser c'est vrai. Je crois dans l'homme humain et cela des idéologies, aucun les modes fugitives peuvent ne pas le remplacer!

J'étais le ballet un élève, un mannequin, un employé grandit. J'étais une femme, une mère. J'ai appris la publication révisante, le journalisme. J'ai obtenu la maîtrise comme un créateur de visage. J'ai planifié des robes comme une femme d'affaires, un modèle a coupé la sauce chic pour correspondre à la personne avec une équipe j'étais un enseignant. Autre est une vie. J'ai appris la peinture, l'histoire d'art en Allemagne. Je fais les études aujourd'hui sans arrêt. En premier lieu pour un homme pour être! Seulement ensuite tout le reste. Par exemple la philosophie, l'esthétique. Je m'occupe de la peinture seulement dans la journée déjà aujourd'hui, j'écris le soir. Je vis en contacts forts et profonds. Pendant que je l'endure physique et avec le pouvoir spirituel, j'essaie de réaliser une pensée sage, selon ce que "cela plus plein l'homme, à ce qui se partage continuellement plutôt.

J'ai etalon, mais cela tout l'homme comme ça, "qui un mot ne stupéfie pas, la lumière n'éblouit pas. Aucun grade, aucun trésor ne corrompt! (La Citation le titre de Heltai J. Szabadság son poème.)

Je suis le membre d'associations artistiques et littéraires. Annuellement une fois, vous êtes objet exposé de deux fois de façon indépendante et à plusieurs reprises dans les groupes. Je fais juger mes travaux de temps en temps. Je l'ai réclamé et l'objet exposé au-delà de la mer et en Europe, mais les introductions domestiques les plus importants. (dans les halls d'exposition, dans les centres culturels, les galeries)

Je crois le même un comme un peintre et un auteur : je peux voir, salons, sens, - je pense et vous démissionnez s'il est nécessaire. Pour l'homme, pour l'homme! Pour l'homme que je respecte - est venu de n'importe où - parce qu'il pense, avec un coeur de chaleur et une main propre.

Magyar - English - France

<< Vissza a lap tetejére